Darbo užmokestis

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį

Darbuotojai (pareigos)

Etatai

2023 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis EUR

Etatai

2023 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis EUR

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

2,5

3180

2,5

3294

Bendrojo ugdymo mokytojai

21,6

2024

21,6

1940

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

13,6

1849

13,6

1825

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

1,5

1935

1,5

1980

Pagalbos mokiniui specialistai

5

1963

5

1993

Mokytojo padėjėjai

2,55

1100

2,55

1091

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjai

9

1144

9

1067

Kvalifikuoti

darbuotojai

3,75

1373

3,75

1353

Valytojos

 

10

MMA

10

MMA

Statinių priežiūros

darbininkas

1,7

MMA

1,7

MMA

Budėtojai

 

2

MMA

2

MMA

Kiemsargiai

 

1,5

MMA

1,5

MMA

 

Darbuotojai (pareigos)

Etatai

2023 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis EUR

Etatai

2023 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis EUR

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

2,5

3256

2,5

3256

Bendrojo ugdymo mokytojai

21,6

2105

21,6

1983

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

13,6

1867

13,6

1813

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

1,5

1921

1,5

1969

Pagalbos mokiniui specialistai

5

2464

5

2008

Mokytojo padėjėjai

2,55

1309

2,55

1054

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjai

9

1086

9

1129

Kvalifikuoti

darbuotojai

3,75

1424

3,75

1407

Valytojos

10

MMA

10

MMA

Statinių priežiūros

darbininkas

1,7

MMA

1,7

MMA

Budėtojai

2

MMA

2

MMA

Kiemsargiai

1,5

MMA

1,5

MMA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ darbuotojo, kuris vienintelis mokykloje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Dokumentai

Atnaujinta: 2024-03-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05