Logopedas

Logopede mokykloje-daugiafunciame centre dirba

Ligita Kazlauskienė Logopedė

Kab. Nr. 23

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

9.00 – 14.30

12.00 – 12.30

14.30 – 17.30

Antradienis

12.30 – 13.30

 

 

Trečiadienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

14.30 – 17.30

Ketvirtadienis

12.30 – 14.30

 

 

Penktadienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

14.30 – 17.30

Kontaktai Telefonas 8 349 73452

El. paštas Rašyti

Logopedės specialieji reikalavimai

 • Logopedu gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją.
 • Gebantis įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius.

Logopedės funkcijos

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

Logopedo patarimai

Logopedas Atnaujinta Dydis
Lankstinukas „Mano vaikas jau pirmokas!“ 2023-06-22 11:38:48 806.2 KB
Lankstinukas „Kas yra dizartrija? 2023-06-22 11:38:22 281.85 KB
Lankstinukas „Parengiamieji pratimai garsams tarti“ 2023-06-22 11:38:22 291.39 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05