Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatai 2023 m. 2023-09-12 11:41:03 824.11 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2019 m. 163.04 KB
Metodinių grupių nuostatai 2013 m. 154.06 KB
Tvarkų aprašai
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024 m. 2024-04-16 10:20:59 9.46 MB
Informacijos apie vidiniu kanalu gautus pažeidimus teikimo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-04-16 10:20:59 176.06 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 198.97 KB
Švietimo stebėsenos tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 181.45 KB
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 113.8 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencinių priemonių vykdymo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 174.04 KB
Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 290.54 KB
Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 690.09 KB
Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 8.2 MB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 111.5 KB
Ugdytinių/mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ir kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 3.34 MB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 172.68 KB
Įsakymas dėl darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo (V1-135) 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 167.67 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 3.4 MB
Įsakymas „Dėl ugdymo proceso organizavimo Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro skyriuje „Pušaitė“ 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 675.35 KB
Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro dokumentų priėmimo į mokyklą, mokinių paskirstymo į klases ir mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 1.18 MB
Jonavos rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl konkurso Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms užimti atrankos komisijos sudarymo“ 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 351.95 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro politika 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 130.39 KB
Pranešimas dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo ir pasiūlymas dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 152.39 KB
Sutikimas dalyvauti Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro vykdomame mokinių periodiniame tyrime 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 1.43 MB
Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro dokumentų priėmimo į mokyklą, mokinių paskirstymo į klases ir mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 1.18 MB
Jonavos raj. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 1.96 MB
Mokinių priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020 m. 2024-04-16 10:20:59 237.07 KB
Mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2024-04-16 10:20:59 184.88 KB
Mokinių priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020 m. 2024-04-16 10:20:59 217.81 KB
Mokinių priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020 m. 2024-04-16 10:20:59 217.81 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2024-04-16 10:20:59 184.88 KB
Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-16 10:20:59 119 KB
Jonavos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-16 10:20:59 199.5 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogų etikos kodeksas 2019 m. 2024-04-16 10:20:59 399.69 KB
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė 2024-04-16 10:20:59 1.18 MB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-16 10:20:59 141.72 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo/įsivertinimo ir skatinimo tvarka 2018 m. 2024-04-16 10:20:59 243.58 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2018 m. 2024-04-16 10:20:59 1.94 MB
Jonavos raj. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro naudojimosi neatlygintinai įstaigos patalpomis Jonavos rajono bendruomenių poreikiams tvarkos aprašas 2017 m. 2024-04-16 10:20:59 1.91 MB
Jonavos raj. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro vaiko gerovės darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2024-04-16 10:20:59 1.49 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2017 m. 2024-04-16 10:20:59 259.66 KB
Įsakymas dėl „Naudojimosi neatlygintinai įstaigos patalpomis Jonavos rajono bendruomenių poreikiams tvarkos aprašo tvirtinimo“ 2017 m. 2024-04-16 10:21:00 1.91 MB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro naudojimosi neatlygintinai įstaigos patalpomis Jonavos rajono bendruomenių poreikiams 2017 m. 2024-04-16 10:21:00 156.39 KB
Darbo tarybos rinkimų organizavimo tvarkos aprašas ir įsakymas 2017 m. 2024-04-16 10:21:00 2.79 MB
Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimas dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (2017-07-27) 2024-04-16 10:21:00 271.48 KB
Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimas dėl Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo (2017-07-27) 2024-04-16 10:21:00 153.82 KB
Mokyklinio autobuso naudojimo ir mokinių vežimo tvarkos aprašas 2017 m. 2024-04-16 10:21:00 241.46 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2013 m. 2024-04-16 10:21:00 107 KB
Krizių valdymo komandos veiklos aprašas 2024-04-16 10:21:00 4.62 MB
Taisyklės
Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių elgesio taisyklių, skatinimo ir drausminimo priemonių tvarka 2021 m. 2023-06-30 15:44:08 298.36 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2019 m. 2023-06-30 15:44:08 147.56 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcinio centro vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m. 2023-06-30 15:44:08 53.51 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcinio centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės 2019 m. 2023-06-30 15:45:06 66.12 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcinio centro privatumo politikos ir slapukų naudojimo taisyklės 2019 m. 2023-06-30 15:44:09 565.49 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcinio centro darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m. 2023-06-30 15:44:09 69.43 KB
Priėmimas į mokyklą-daugiafunkcį centrą
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2023-06-09 17:32:10 30 KB
Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro dokumentų priėmimo į mokyklą, mokinių paskirstymo į klases ir mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 1.18 MB
Mokinių priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020 m. 2024-04-16 10:20:59 237.07 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2023-06-09 17:32:10 30 KB
Prašymas dėl vaiko priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę 2023-08-29 14:40:41 14.69 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui skyriui Pušaitė pareigybės aprašas 2023-06-22 11:45:52 68.5 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-06-22 11:45:52 59 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2023-06-22 11:45:52 26.73 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-06-22 11:45:52 73.5 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-06-18 21:36:09 50 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2023-06-18 21:36:09 22.3 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-06-18 21:36:09 22.65 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-06-18 21:36:09 22.53 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės pareigybės aprašymas 2023-06-18 21:36:09 27.73 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-06-18 21:36:09 26.36 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašas 2023-06-18 21:36:09 102.2 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 28.18 KB
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 73 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.6 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.7 KB
Anglų kalbos pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 38.11 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.83 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.66 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 36.07 KB
Gamtos mokslų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.78 KB
Socialinių mokslo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.77 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.83 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.92 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.86 KB
Kūno kultūros mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 36.27 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo (meninis ugdymas) pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 28.25 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.8 KB
Vaikų dienos centro (VDC) auklėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 27.06 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 34.16 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Duomenų įvesties operatoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 42 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 48.5 KB
Autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 47 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 24.19 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 27.87 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 28.88 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 22.14 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 23.52 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 20.87 KB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 47 KB
Aplinkos darbuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 15.13 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planai
2023-2024 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų bendrasis ugdymo planas 2023-11-29 11:24:51 512.02 KB
Jonavos raj. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2023-11-29 11:24:58 490.47 KB
Strateginiai planai
Strateginis planas 2023-2026 m. 2023-11-29 11:25:22 911.07 KB
Strateginis planas 2018-2022 m. m. 2023-11-29 11:25:14 507.08 KB
Metiniai veiklos planai
Metinis veiklos planas 2024 m. 2024-01-29 14:42:27 809.92 KB
Metinis veiklos planas 2023 m. 2024-01-29 14:42:27 775.26 KB
Metinis veiklos planas 2022 m. 2024-01-29 14:42:27 322.35 KB
Metinis veiklos planas 2021 m. 2024-01-29 14:42:27 259.27 KB
Metinis veiklos planas 2020 m. 2024-01-29 14:42:27 227.33 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 2024-04-05 14:56:27 159.41 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-04-05 14:56:27 235.31 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-04-05 14:56:27 239.24 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-04-05 14:56:27 89.96 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-04-05 14:56:27 151.01 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2024-04-05 14:56:27 225.74 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2024-04-05 14:56:27 222.42 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-04-05 14:56:27 219.82 KB
2023 m. birželio mėn. veiklos planas 2024-04-05 14:56:27 227.3 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2024-04-05 14:56:27 233.16 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 2024-04-05 14:56:27 317.17 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-04-05 14:56:27 243.95 KB
2023 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-04-05 14:56:27 242.5 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-04-05 14:56:27 233.03 KB
Kiti dokumentai
Pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui priemonių planas 2023-2025 m. 2024-01-29 14:46:34 200.18 KB
Švietimo stebėsenos būtinųjų rodiklių sąrašas ir aprašai 2024-01-29 14:46:09 156.84 KB
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2021 m. 2024-01-29 14:46:09 12.36 MB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktoriaus veiklos ataskaita 2023 m. 2024-02-27 18:35:30 3.25 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2022 m. 2024-01-23 19:57:18 4.09 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. IV ketv. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-04 16:42:05 13.75 MB
2023 m. III ketv. aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos 2024-03-04 16:42:05 179.17 KB
2023 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-03-04 16:42:05 244.69 KB
2023 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-03-04 16:42:05 132.88 KB
2023 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-03-04 16:42:05 222.48 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-28 18:47:31 6.03 MB
2022 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-06-28 18:47:31 249.9 KB
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-06-28 18:47:31 163.47 KB
2022 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-06-28 18:47:31 222.94 KB
2022 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-06-28 18:47:31 1.54 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-16 22:18:44 6.22 MB
2021 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-01-16 22:18:44 2.08 MB
2021 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-01-16 22:18:44 5.31 MB
2021 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-01-16 22:18:44 553.35 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-16 22:18:51 2.45 MB
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-01-16 22:18:51 554.32 KB
2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita ir aiškinamasis raštas 2023-01-16 22:18:51 681.95 KB
2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-01-16 22:18:51 615.39 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-16 22:18:58 2.43 MB
2019 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita ir aiškinamasis raštas 2023-01-16 22:18:58 437.47 KB
2019 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita ir aiškinamasis raštas 2023-01-16 22:18:58 396.25 KB
2019 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita ir aiškinamasis raštas 2023-01-16 22:18:58 398.8 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 236.32 KB
2023 m.
2023 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2024-01-18 13:48:34 159.46 KB
2023 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 1 2024-01-18 13:48:34 297.11 KB
2023 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2 2024-01-18 13:48:35 196.51 KB
2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2024-01-18 13:48:35 179.55 KB
2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 1 2024-01-18 13:48:35 219.68 KB
2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2 2024-01-18 13:48:35 313.71 KB
2023 m. III ketv. biudžeto įstaigų pajamų ataskaita 2024-01-18 13:48:35 208.12 KB
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2024-01-18 13:48:35 158.43 KB
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-01-18 13:48:35 281.75 KB
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (vasaros užimtumo programa) 2024-01-18 13:48:35 188.42 KB
2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2024-01-18 13:48:35 157.93 KB
2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-01-18 13:48:35 275.04 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų vykdymo metinė ataskaita 2023-01-16 23:09:50 342.81 KB
2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-01-16 23:09:50 165.37 KB
2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-16 23:09:50 241.13 KB
2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-16 23:09:50 309 KB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-01-16 23:09:50 91.99 KB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-16 23:09:50 353.89 KB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-16 23:09:50 216.46 KB
2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-16 23:09:50 5.01 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2023-01-16 23:10:02 354.11 KB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-16 23:10:02 1.32 MB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-16 23:10:02 1.9 MB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-16 23:10:02 1.36 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2023-01-16 23:10:09 1.73 MB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-16 23:10:09 764.61 KB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-16 23:10:09 1.07 MB
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-16 23:10:09 949.68 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2023-01-16 23:10:15 1.58 MB
2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-16 23:10:15 1.34 MB
2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-16 23:10:15 1.4 MB
2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-16 23:10:15 1.17 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
Valgiaraštis 11 m. ir vyresniems vaikams 2023-07-03 10:59:40 9.01 MB
Valgiaraštis 6–10 m. vaikams 2023-07-03 11:00:15 9.58 MB
Valgiaraštis 4–7 m. vaikams 2023-01-16 20:02:28 1.15 MB
Valgiaraštis 1–3 m. vaikams 2023-01-16 20:02:28 1.11 MB
Dokumentai
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-06-30 15:51:48 421.44 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 111.5 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokyklinio autobuso naudojimo ir mokinių vežimo tvarkos aprašas 2017 m. 2024-04-16 10:21:00 241.46 KB
Maršrutai
Kitų mokyklų mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu maršruto tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2023-06-28 18:44:13 327.04 KB
Kitų mokyklų mokinių/ugdytinių vežimo į mokyklą maršruto sustojimo vietos 2022 m. (2 priedas) 2023-06-28 18:44:13 240.66 KB
Kitų mokyklų mokinių/ugdytinių vežimo į mokyklą maršruto sustojimo vietos 2022 m. (3 priedas) 2023-06-28 18:44:14 240.62 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Informacija apie pirkimus
Informacija apie mokyklos-daugiafunkcio centro įvykdytus mažos vertės pirkimus 2017 m. rugpjūčio mėn. 2023-01-16 17:23:36 164.41 KB
Informacija apie mokyklos įvykdytus mažos vertės pirkimus 2016 m. sausio, vasario, kovo mėn. 2023-01-16 17:23:36 225.39 KB
Informacija apie įvykdytus mažos vertės pirkimus 2015 m. spalio mėn. 2023-01-16 17:23:36 122.72 KB
Informacija apie mokyklos įvykdytus mažos vertės pirkimus 2015 m. rugsėjo mėn. 2023-01-16 17:23:36 118.44 KB
Informacija apie įvykdytus mažos vertės pirkimus 2015 m. 04-07 mėn. 2023-01-16 17:23:36 186.99 KB
Informacija apie mokyklos įvykdytus mažos vertės pirkimus 2015 m. balandžio mėn. 2023-01-16 17:23:36 163.97 KB
Informacija apie mokyklos įvykdytus mažos vertės pirkimus 2015 m. kovo mėn. 2023-01-16 17:23:36 178.54 KB
Dokumentai
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023m. 2024-02-04 19:15:45 442.03 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2021 m. 2024-02-04 19:15:45 2.79 MB
Rangos sutartis 2015 m. 2024-02-04 19:15:45 216.19 KB
Dėl grindų dangos remonto paslaugos pirkimo 2015 m. 2024-02-04 19:15:45 89.04 KB
Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m. 2024-02-04 19:15:45 199.96 KB
Techninė specifikacija Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos, Jonavos Panerio pradinės mokyklos, Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos ir Jonavos rajono Upninkų pagrindinės mokyklos mokinių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugai pirkti 2013 m. 2024-02-04 19:15:45 258.08 KB
Informacija apie planuojamą Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos, Jonavos Panerio pradinės mokyklos, Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos ir Jonavos rajono Upninkų pagrindinės mokyklos mokinių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugos pirkimą 2013 m. 2024-02-04 19:15:45 144.03 KB
Supaprastinto atviro konkurso sąlygos mokinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugai pirkti 2013 m. 2024-02-04 19:15:45 614.8 KB
Ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo organizavimas
2023-2024 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų bendrasis ugdymo planas 2023-11-29 11:24:51 512.02 KB
Jonavos raj. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2023-11-29 11:24:58 490.47 KB
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas 2014 m. 2023-08-29 11:59:42 8.56 MB
Prašymas dėl vaiko priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę 2023-08-29 14:40:41 14.69 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 3.4 MB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2013 m. 2024-04-16 10:21:00 107 KB
Priešmokyklinis ugdymas
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2023-08-29 14:40:41 531.66 KB
Prašymas dėl vaiko priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę 2023-08-29 14:40:41 14.69 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 3.4 MB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2013 m. 2024-04-16 10:21:00 107 KB
Įtraukusis ugdymas
Pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui priemonių planas 2023-2025 m. 2024-01-29 14:46:34 200.18 KB
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos 2024-01-29 14:46:34 18.21 MB
Sėkmingas mokymasis – kai veikiame drauge 2024-01-29 14:46:34 1.29 MB
Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis 2024-01-29 14:46:34 7.87 MB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2024-01-29 14:46:34 13.38 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-06-01 17:44:52 409.04 KB
„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas švietime 2023-06-01 17:44:52 913.06 KB
„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas švietime - II dalis 2023-06-01 17:44:52 519.63 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos kokybės įsivertinimas, 2022m. 2023-07-03 11:19:48 328.17 KB
Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos kokybės įsivertinimas, 2021m. 2023-07-03 11:19:48 178.85 KB
Mokyklos-daugiafunkcio centro įsivertinimo ir pažangos duomenys, 2021 m. 2023-07-03 11:19:48 89.49 KB
Penktokų adaptacijos tyrimo analizė 2020 m. 2023-07-03 11:19:48 419.23 KB
5-8 kl. mokinių apklausos „Mokyklos mikroklimatas“ ataskaita 2020 m. 2023-07-03 11:19:48 127.49 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Priemonių planas
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2020-2024 metų priemonių planas 2023-01-13 17:23:10 395.71 KB
Įgyvendinimas
Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 metus 2024-04-08 10:32:09 122.12 KB
Korupcijos programos įgyvendinimas 2020 metų priemonių plano vykdymo eiga, jų veiksmingumas ir pasiekti rezultatai 2020 metais 2024-04-08 10:32:09 1.44 MB
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykloje-daugiafunkciame centre 2020 m. 2024-04-08 10:32:09 1.06 MB
Korupcijos prevencijos įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. 2024-04-08 10:32:09 151 KB
Dokumentai
Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo tvirtinimo 2022 m. 2023-01-13 17:33:44 471.8 KB
Įsakymas dėl pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo 2022 m. 2023-01-13 17:33:48 538.46 KB
Asmenų, siekiančių eiti pareigas, į kurias prieš skiriant asmenį būtinas teikimas STT patikrinimui, pareigybių sąrašas 2021 m. 2023-01-13 17:33:51 85.78 KB
Darbuotojų, privalančių deklaruoti privačius interesus, pareigų sąrašas 2020 m. 2023-01-13 17:34:01 347.38 KB
Dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašas 2020 m. 2024-01-10 16:38:25 110.61 KB
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-01-13 17:37:42 141.76 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2024-01-10 16:41:01 68.47 KB
Pavyzdiniai galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejai ir darbuotojų veiksmai su jais susidūrus 2024-01-10 16:42:06 59.07 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2021 m. 2024-01-29 14:46:09 12.36 MB
Civilinė sauga (mokymo priemonė profesinio mokymo įstaigoms) 2023-11-24 11:12:43 2.75 MB
Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 290.54 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudėties patvirtinimo 2023 m. 2023-06-01 16:58:09 26.43 KB
Jonavos raj. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro vaiko gerovės darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2024-04-16 10:20:59 1.49 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą patvirtinimo 2020 m. 2023-06-30 15:39:02 189.36 KB
Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma 2019 m. 2023-06-30 15:39:02 488.12 KB
Subjektų prašymų leisti ištaisyti duomenis forma 2019 m. 2023-06-30 15:39:02 394.31 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcinio centro vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m. 2023-06-30 15:44:08 53.51 KB
Subjektų prašymų ištrinti asmens duomenis forma 2019 m. 2023-06-30 15:39:02 394.25 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcinio centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės 2019 m. 2023-06-30 15:45:06 66.12 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcinio centro privatumo politikos ir slapukų naudojimo taisyklės 2019 m. 2023-06-30 15:44:09 565.49 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcinio centro darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m. 2023-06-30 15:44:09 69.43 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Direktoriaus įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo 6-10 kl. mokiniams (2022-02-07) 2023-01-18 13:09:43 93.51 KB
Direktoriaus įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo 5 kl. mokiniams 2023-01-18 13:09:43 92.64 KB
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems ar neserga COVID-19 liga, sveikatos tikrinimosi (testavimo) tvarkos aprašas 2021 m. 2023-01-18 13:09:43 207.18 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Visuomenės sveikatos specialistės 2024 m. veiklos planas 2024-01-18 13:15:06 2.16 MB
Visuomenės sveikatos specialistės 2023 m. veiklos plano ataskaita 2024-01-18 13:15:06 2.8 MB
Visuomenės sveikatos specialistės Rūtos Červiakovskės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre 2023 m. veiklos planas 2024-01-18 13:15:06 40.69 KB
Visuomenės sveikatos specialistės Rūtos Červiakovskės vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Ruklos mokykloje-daugiafunkciame centre 2022 m. veiklos ataskaita 2024-01-18 13:15:06 38.5 KB
Visuomenės sveikatos specialistės Rūtos Červiakovskės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre 2022 m. veiklos planas 2024-01-18 13:15:06 173.36 KB
Ugdytinių/mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ir kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 3.34 MB
Specialusis pedagogas
Lankstinukas „Kaip padėti vaikui mokytis namuose“ 2023-06-30 15:26:19 870.31 KB
Lankstinukas „Kai vaikai nenori mokytis“ 2023-06-30 15:26:19 682.6 KB
Lankstinukas „Atsižvelkime į mokinių mokymosi stilius“ 2023-06-30 15:26:19 815.5 KB
Lankstinukas „Bendrieji mokymosi sutrikimai“ 2023-06-30 15:26:19 1.02 MB
Patarimai, kaip specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius mokyti matematikos 2023-06-30 15:26:19 603.1 KB
Lankstinukas pagalba mokiniui mokykloje 2023-06-30 15:26:19 31.12 KB
Lankstinukas girdimojo suvokimo lavinimas 2023-06-30 15:26:19 230.51 KB
Logopedas
Lankstinukas „Mano vaikas jau pirmokas!“ 2023-06-22 11:38:48 806.2 KB
Lankstinukas „Kas yra dizartrija? 2023-06-22 11:38:22 281.85 KB
Lankstinukas „Parengiamieji pratimai garsams tarti“ 2023-06-22 11:38:22 291.39 KB
Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai
Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų 5.52 MB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais 2020 m. (1 priedas) 2023-06-28 17:52:27 21.16 KB
Prašymas dėl savivaldybės turto nuomos be konkurso 2020 m. (3 priedas) 2023-06-28 17:52:27 25.37 KB
Papildomas susitarimas Nr. 1 prie savivaldybės turto panaudos sutarties ___________ Nr. ________teikiamų paslaugų mokesčių skaičiavimas 2023-06-28 17:52:27 16.2 KB
Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos Sutartis 3 priedas 2023-06-28 17:52:27 103.5 KB
Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-16 10:20:59 119 KB
Jonavos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-16 10:20:59 199.5 KB
Jonavos raj. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro naudojimosi neatlygintinai įstaigos patalpomis Jonavos rajono bendruomenių poreikiams tvarkos aprašas 2017 m. 2024-04-16 10:20:59 1.91 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. I pusmetis 2023-10-12 15:00:51 382.07 KB
5–8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2023-10-12 15:00:51 270.88 KB
Neformaliojo švietimo programos ir tvarkaraštis 1-8 kl. 2023-2024 m. m. 2023-10-12 15:00:51 16.16 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
2023 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2024-02-10 14:25:11 222.42 KB
2022 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2024-02-10 14:25:11 128.57 KB
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 113.8 KB
Pranešėjų apsauga Atnaujinta Dydis
Informacijos apie vidiniu kanalu gautus pažeidimus teikimo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-04-16 10:20:59 176.06 KB
Pranešimo apie pažeidimą forma 94.85 KB