Neformalusis švietimas

Už neformalųjį švietimą mokykloje-daugiafunciame centre atsakingas asmuo

Raimundas Kaminskas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Kab. Nr. 201

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 655 95547

El. paštas Rašyti

Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta mokinių asmeninių, meninių, socialinių, edukacinių, kultūrinių, sportinių, pažintinių kompetencijų ugdymui. Mokykla atsižvelgusi į mokinių pasirinkimus, turimus būrelių vadovus – specialistus, tėvų pageidavimus, neformaliojo švietimo mokinių pasiektus rezultatus bei turimas mokyklos lėšas siūlo pasirinkti mokiniams kuo įvairesnes, jų poreikius atitinkančias neformaliojo švietimo veiklas.

Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 12 mokinių.

Neformaliojo švietimo programos pasirinkimo organizavimo tvarka

 • Pagal poreikį kuruojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius ir supažindina su duomenimis mokytojų tarybos posėdyje;
 • Mokslo metų pabaigoje (gegužės – birželio mėn.) būrelio vadovas/mokytojas parengia mokslo metams „Neformaliojo švietimo programą“ pagal mokykloje patvirtintą formą;
 • Mokslo metų pabaigoje (gegužės – birželio mėn.) kuruojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo mokinių apklausą dėl neformaliojo švietimo programų pasirinkimo pagal mokyklos siūlomų programų sąrašą. Atsižvelgusi į duomenis (pasirinkusių mokinių skaičių, skirtas valandas neformaliajam švietimui pagal BUP ir mokyklos tikslus) tikslina siūlomų neformaliojo švietimo programų sąrašą ir apie jį informuoja klasių vadovus;
 • Mokiniai užsiėmimus gali lankyti tik jų tėvams (globėjams) pateikus prašymą raštu pagal parengtą mokyklos formą. Neformaliojo švietimo mokytojai prašymus saugo iki mokslo metų pabaigos.

Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų organizavimo tvarka

 • Užsiėmimai organizuojami įvairiose mokyklos ir kitose aplinkose po pamokų pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą „Neformaliojo švietimo tvarkaraštį“;
 • Mokiniams pageidaujant užsiėmimai gali būti organizuojami mokinių atostogų metu;
 • Užsiėmimų apskaita vykdoma el. dienyne „Tamo“.

Neformaliojo švietimo programos ir tvarkaraštis 1 – 8 kl. 2023 – 2024 m. m.

Eil. Nr. Neformaliojo ugdymo
programos pavadinimas
Programos
vadovas
Val. sk.
(klasės)
Savaitės diena/
pamoka
Laikas

1.

Vokalinė studija „Dainorėlis”

R. Lukoševičiūtė

2 (1-4)

III

15.20 – 16.50

2.

Vokalinė grupė „Ri dig do”

R. Lukoševičiūtė

1 (5-8)

II

15.20 – 16.05

3.

„Sportuok ir būsi sveikas”

E. Kazlauskienė

3 (1-4)

IV

13.30 – 15.45

4.

„Jaunasis futbolininkas”

E. Kazlauskienė

4 (5-8)

I, II, III, V

15.15 – 16.00

5.

Ritminių šokių būrelis.

V. Gaidamavičienė

2 (1-4)

I

13.30 – 15.00

6.

„IT mozaika“

R. Nekrošienė

2 (1-4)

III

IV

13.30 – 14.15

13.30 – 14.15

7.

Keramikos būrelis

V. Bartkevičienė

2 (1-4)

1 (5-8)

IV

IV

12.35 – 13.55

14.25 – 15.10

8.

„Spalvų pasaulyje“

G. Čičinskienė

1 (1-4)

II

13.30 – 14.15

9.

Etnografinis būrelis „Malūnėlis“

R. Nekrošienė

1 (1-4)

I

13.30 – 14.15

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!