Dažniausiai užduodami klausimai

Ar galima pakeisti antrą užsienio kalbą, dorinį ugdymą (etiką/tikybą)?

Antroji užsienio kalba pasirenkama 6-oje klasėje ir jos keisti negalima.

Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir mokyklos ugdymo planu, dorinio ugdymo dalyką pradinėse klasėse galima keisti kasmet, 5-8 klasėse  –  kas 2 metus (iki rugsėjo 1 d.).

Ar išleidžiami mokiniai vykti su tėvais atostogauti ugdymo proceso metu?

Mokinių keliones su tėvais (globėjais, rūpintojais) rekomenduojama organizuoti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis. Jei mokinys išvyksta kelioms dienoms į kelionę pamokų metu, jos yra nepateisinamos. Mokiniui neskiriamas laikas papildomiems atsiskaitymams.

Ką daryti norint išvykti iš mokyklos, nutraukiant mokymosi sutartį?

Reikia atvykti į mokyklą ir užpildyti prašymą. Mokinį priimančiai mokyklai atsiuntus informaciją apie mokinio priėmimą, mokinys išregistruojamas. Visa kita informacija jums bus suteikta mokyklos raštinėje.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05