Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatai 2023 m. 2023-09-12 11:41:03 824.11 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2019 m. 163.04 KB
Metodinių grupių nuostatai 2013 m. 154.06 KB
Tvarkų aprašai
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024 m. 2024-04-16 10:20:59 9.46 MB
Informacijos apie vidiniu kanalu gautus pažeidimus teikimo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-04-16 10:20:59 176.06 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 198.97 KB
Švietimo stebėsenos tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 181.45 KB
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 113.8 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencinių priemonių vykdymo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 174.04 KB
Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 290.54 KB
Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 690.09 KB
Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 8.2 MB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-04-16 10:20:59 111.5 KB
Ugdytinių/mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ir kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 3.34 MB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 172.68 KB
Įsakymas dėl darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo (V1-135) 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 167.67 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 3.4 MB
Įsakymas „Dėl ugdymo proceso organizavimo Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro skyriuje „Pušaitė“ 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 675.35 KB
Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro dokumentų priėmimo į mokyklą, mokinių paskirstymo į klases ir mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 1.18 MB
Jonavos rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl konkurso Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms užimti atrankos komisijos sudarymo“ 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 351.95 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro politika 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 130.39 KB
Pranešimas dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo ir pasiūlymas dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 152.39 KB
Sutikimas dalyvauti Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro vykdomame mokinių periodiniame tyrime 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 1.43 MB
Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro dokumentų priėmimo į mokyklą, mokinių paskirstymo į klases ir mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 1.18 MB
Jonavos raj. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 1.96 MB
Mokinių priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020 m. 2024-04-16 10:20:59 237.07 KB
Mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2024-04-16 10:20:59 184.88 KB
Mokinių priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020 m. 2024-04-16 10:20:59 217.81 KB
Mokinių priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020 m. 2024-04-16 10:20:59 217.81 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2024-04-16 10:20:59 184.88 KB
Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-16 10:20:59 119 KB
Jonavos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-16 10:20:59 199.5 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogų etikos kodeksas 2019 m. 2024-04-16 10:20:59 399.69 KB
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė 2024-04-16 10:20:59 1.18 MB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2019 m. 2024-04-16 10:20:59 141.72 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo/įsivertinimo ir skatinimo tvarka 2018 m. 2024-04-16 10:20:59 243.58 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2018 m. 2024-04-16 10:20:59 1.94 MB
Jonavos raj. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro naudojimosi neatlygintinai įstaigos patalpomis Jonavos rajono bendruomenių poreikiams tvarkos aprašas 2017 m. 2024-04-16 10:20:59 1.91 MB
Jonavos raj. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro vaiko gerovės darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2024-04-16 10:20:59 1.49 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2017 m. 2024-04-16 10:20:59 259.66 KB
Įsakymas dėl „Naudojimosi neatlygintinai įstaigos patalpomis Jonavos rajono bendruomenių poreikiams tvarkos aprašo tvirtinimo“ 2017 m. 2024-04-16 10:21:00 1.91 MB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro naudojimosi neatlygintinai įstaigos patalpomis Jonavos rajono bendruomenių poreikiams 2017 m. 2024-04-16 10:21:00 156.39 KB
Darbo tarybos rinkimų organizavimo tvarkos aprašas ir įsakymas 2017 m. 2024-04-16 10:21:00 2.79 MB
Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimas dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (2017-07-27) 2024-04-16 10:21:00 271.48 KB
Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimas dėl Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo (2017-07-27) 2024-04-16 10:21:00 153.82 KB
Mokyklinio autobuso naudojimo ir mokinių vežimo tvarkos aprašas 2017 m. 2024-04-16 10:21:00 241.46 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2013 m. 2024-04-16 10:21:00 107 KB
Krizių valdymo komandos veiklos aprašas 2024-04-16 10:21:00 4.62 MB
Taisyklės
Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių elgesio taisyklių, skatinimo ir drausminimo priemonių tvarka 2021 m. 2023-06-30 15:44:08 298.36 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2019 m. 2023-06-30 15:44:08 147.56 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcinio centro vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m. 2023-06-30 15:44:08 53.51 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcinio centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės 2019 m. 2023-06-30 15:45:06 66.12 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcinio centro privatumo politikos ir slapukų naudojimo taisyklės 2019 m. 2023-06-30 15:44:09 565.49 KB
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcinio centro darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m. 2023-06-30 15:44:09 69.43 KB
Priėmimas į mokyklą-daugiafunkcį centrą
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2023-06-09 17:32:10 30 KB
Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro dokumentų priėmimo į mokyklą, mokinių paskirstymo į klases ir mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-04-16 10:20:59 1.18 MB
Mokinių priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020 m. 2024-04-16 10:20:59 237.07 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2023-06-09 17:32:10 30 KB
Prašymas dėl vaiko priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę 2023-08-29 14:40:41 14.69 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui skyriui Pušaitė pareigybės aprašas 2023-06-22 11:45:52 68.5 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-06-22 11:45:52 59 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2023-06-22 11:45:52 26.73 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-06-22 11:45:52 73.5 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-06-18 21:36:09 50 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2023-06-18 21:36:09 22.3 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-06-18 21:36:09 22.65 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-06-18 21:36:09 22.53 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės pareigybės aprašymas 2023-06-18 21:36:09 27.73 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-06-18 21:36:09 26.36 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašas 2023-06-18 21:36:09 102.2 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 28.18 KB
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 73 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.6 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.7 KB
Anglų kalbos pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 38.11 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.83 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.66 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 36.07 KB
Gamtos mokslų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.78 KB
Socialinių mokslo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.77 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.83 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.92 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.86 KB
Kūno kultūros mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 36.27 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo (meninis ugdymas) pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 28.25 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.8 KB
Vaikų dienos centro (VDC) auklėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 27.06 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 34.16 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Duomenų įvesties operatoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 42 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 48.5 KB
Autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 47 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 24.19 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 27.87 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 28.88 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 22.14 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 23.52 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 20.87 KB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 47 KB
Aplinkos darbuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-16 19:49:03 15.13 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05