Priešmokyklinis ugdymas

Už priešmokyklinio ugdymo paslaugą mokykloje-daugiafunciame centre atsakingas asmuo

Birutė Skripnik Direktoriaus pavaduotoja skyriui „Pušaitė“

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.30 – 13.00

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.30 – 13.00

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.30 – 13.00 9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.30 – 13.00  
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.30 – 13.00

 

Kontaktai Telefonas 8 349 73422
Mobilusis +370 655 35796

El. paštas Rašyti

Informacija

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos  sueina 5 metai, taip pat teikiamas vaikui, kuriam  tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo(si) poreikius, pažangą. Tėvai (globėjai, įtėviai) turi teisę kreiptis į Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrių dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes). Tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams, įtėviams) dėl vaiko pasirengimo mokytis. 

Priešmokyklinis ugdymas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai yra privalomas.

Priešmokyklinis ugdymas vyksta pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, skirtas užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir trunka vienerius metus.

Dokumentai paslaugai gauti:

 1. Tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo (žr. svetainėje- paslaugos-prašymai);
 2. Gimimo įrašo kopija.

Paslaugos gavėjas – priešmokyklinio amžiaus (5(6) – 6(7) m.) vaikai.

Paslaugos teikimą apie priešmokyklinį ugdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Vaikai į Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus  „Pušaitė“ grupes priimami remiantis centralizuoto priėmimo į Jonavos darželius tvarka, patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1TS-15.

Mokestis už paslaugos suteikimą – vyksta pagal Mokesčio už vaiko išlaikymą Jonavos miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (2022 m. balandžio 21 d. Nr. 1TS-52).

Dokumentai

Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2023-08-29 14:40:41 531.66 KB
Prašymas dėl vaiko priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę 2023-08-29 14:40:41 14.69 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 3.4 MB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2013 m. 2024-04-16 10:21:00 107 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05