Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planai
2023-2024 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų bendrasis ugdymo planas 2023-11-29 11:24:51 512.02 KB
Jonavos raj. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2023-11-29 11:24:58 490.47 KB
Strateginiai planai
Strateginis planas 2023-2026 m. 2023-11-29 11:25:22 911.07 KB
Strateginis planas 2018-2022 m. m. 2023-11-29 11:25:14 507.08 KB
Metiniai veiklos planai
Metinis veiklos planas 2024 m. 2024-01-29 14:42:27 809.92 KB
Metinis veiklos planas 2023 m. 2024-01-29 14:42:27 775.26 KB
Metinis veiklos planas 2022 m. 2024-01-29 14:42:27 322.35 KB
Metinis veiklos planas 2021 m. 2024-01-29 14:42:27 259.27 KB
Metinis veiklos planas 2020 m. 2024-01-29 14:42:27 227.33 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. birželio mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 222.43 KB
2024 m. gegužės mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 235.83 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 159.41 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 235.31 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 239.24 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 89.96 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 151.01 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 225.74 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 222.42 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 219.82 KB
2023 m. birželio mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 227.3 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 233.16 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 317.17 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 243.95 KB
2023 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 242.5 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-06-04 08:20:29 233.03 KB
Kiti dokumentai
Pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui priemonių planas 2023-2025 m. 2024-01-29 14:46:34 200.18 KB
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2021 m. 2024-07-01 22:01:35 12.36 MB
Švietimo stebėsenos būtinųjų rodiklių sąrašas ir aprašai 2024-01-29 14:46:09 156.84 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktoriaus veiklos ataskaita 2023 m. 2024-02-27 18:35:30 3.25 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2022 m. 2024-01-23 19:57:18 4.09 MB