Ugdymo organizavimas

Mokslo metų pradžia – 2023 metų rugsėjo 1 d., pabaiga – 2024 metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

Ugdymo proceso trukmė:

2023-2024 m. m.

Klasė

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Trukmė savaitėmis/ ugdymosi dienomis

1-4 kl.

2023-09-01

2024-06-11

35/175

5-10 kl.

2023-09-01

2024-06-26

37/185

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

Klasė

Pirmas pusmetis

Antras pusmetis

1-4

Rugsėjo 1 d.- sausio 31 d.

Vasario 1 d. – birželio 11 d.

5-10

Rugsėjo 1 d.- sausio 31 d.

Vasario 1 d. – birželio 26 d.

Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), pavasario (Velykų) atostogos. Bendra atostogų trukmė 2023-2024 mokslo metais – 20 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos.

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Rudens

2023-10-30

2023-11-03

2023-11-06

Žiemos (Kalėdų)

2023-12-27

2024-01-05

2024-01-08

Žiemos

2024-02-19

2024-02-23

2024-02-26

Pavasario (Velykų)

2024-04-02

2024-04-05

2024-04-08

Vasaros (1-4 kl.)

2024-06-12

2024-08-31

2024-09-01

Vasaros (5-10 kl.)

2024-06-27

2024-08-31

2024-09-01

Pamokų laikas

Pamoka

Laikas

Pirma

8.30-9.15

Antra

9.25-10.10

Trečia

10.25-11.10

Ketvirta

11.30-12.15

Penkta

12.35-13.20

Šešta

13.30-14.15

Septinta

14.25-15.10

Dokumentai

Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų bendrasis ugdymo planas 2023-11-29 11:24:51 512.02 KB
Jonavos raj. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2023-11-29 11:24:58 490.47 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05