Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją mokykloje-daugiafunkciame centre atsakingas asmuo

Irūna Januškevičienė Istorijos mokytoja

Atsakinga už korupcijos prevenciją

Kontaktai Mobilusis +370 616 00508

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:

Telefonu: (8 349) 73452

El. paštu: ruklosmokykla@gmail.com

Dokumentai

Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Priemonių planas
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2020-2024 metų priemonių planas 2023-01-13 17:23:10 395.71 KB
Įgyvendinimas
Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 metus 2024-04-08 10:32:09 122.12 KB
Korupcijos programos įgyvendinimas 2020 metų priemonių plano vykdymo eiga, jų veiksmingumas ir pasiekti rezultatai 2020 metais 2024-04-08 10:32:09 1.44 MB
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykloje-daugiafunkciame centre 2020 m. 2024-04-08 10:32:09 1.06 MB
Korupcijos prevencijos įgyvendinimo ataskaita už 2019 m. 2024-04-08 10:32:09 151 KB
Dokumentai
Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo tvirtinimo 2022 m. 2023-01-13 17:33:44 471.8 KB
Įsakymas dėl pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo 2022 m. 2023-01-13 17:33:48 538.46 KB
Asmenų, siekiančių eiti pareigas, į kurias prieš skiriant asmenį būtinas teikimas STT patikrinimui, pareigybių sąrašas 2021 m. 2023-01-13 17:33:51 85.78 KB
Darbuotojų, privalančių deklaruoti privačius interesus, pareigų sąrašas 2020 m. 2023-01-13 17:34:01 347.38 KB
Dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašas 2020 m. 2024-01-10 16:38:25 110.61 KB
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-01-13 17:37:42 141.76 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2024-01-10 16:41:01 68.47 KB
Pavyzdiniai galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejai ir darbuotojų veiksmai su jais susidūrus 2024-01-10 16:42:06 59.07 KB

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2018 m. – negautas nei vienas pranešimas;

2019 m. – negautas nei vienas pranešimas.

Daugiau informacijos antikorupcine tema

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05