Apie mokyklą-daugiafunkcį centrą

Istorija

1946 m. Ruklos kaime buvo atidaryta pradinė mokykla. Jai vadovavo Jonas Stanislauskas. Mokykloje veikė keturi skyriai. 1948 m. mokykloje mokėsi 21 mokinys. 1952 m. Ruklos pradinė mokykla performuojama į septynmetę. Vadovauti lieka Jonas Stanislauskas. 

Nuo 1954 m. Ruklos septynmetę mokyklą pagal gyvenamosios vietos pavadinimą imta vadinti Padaigų septynmete mokykla. Jos direktoriumi paskiriamas J. Stanislauskas, kuris vadovauja ir aplinkinių kaimų pradinėms mokykloms.

Dėl mokinių skaičiaus sumažėjimo, 1955 m. mokykla vėl tampa pradine. Šios mokyklos direktoriumi Jonas Stanislauskas dirbo iki 1970 m. rugsėjo 1 d.

Nuo 1970 m. rugsėjo 1 d., uždarius šią mokyklą, jis paskiriamas Ilgabradų aštuonmetės mokyklos mokytoju.

Ruklos bei kaimyninių kaimų mokiniai nuo tų metų turėjo lankyti Skarulių aštuonmetę mokyklą.

Jonas Stanislauskas ne kartą buvo apdovanotas Respublikos švietimo ministerijos ir Jonavos rajono švietimo skyriaus pagyrimo ir padėkos raštais, atminimo ženkleliais.

Tarybiniais metais šalia Ruklos kaimo išaugo karinis Ruklos miestelis. 1961 m. buvo įkurta mokykla šio miestelio mokiniams. Ji veikė kaip Skarulių aštuonmetės mokyklos filialas. 1963 m. reorganizuota į savarankišką Ruklos aštuonmetę mokyklą. Joje mokėsi 50 mokinių. Pastatas stovėjo karinio miestelio teritorijoje. Šioje mokykloje buvo dėstoma rusų kalba. Kadangi mokinių skaičius augo, 1968 m. buvo pastatyta nauja 1928m2 ploto mokykla, kainavusi 450 tūkst. rublių.

1978 m. nuolat augant mokinių skaičiui, karinio miestelio plėtros, pastatytas mokyklos priestatas. Bendras mokyklos plotas jau siekė 6330m2, įrengta sporto salė, erdvi valgykla, nauji kabinetai.

Nepraėjus dešimtmečiui, 1987 m. šalia miestelio, vaizdingoje vietoje, išdygo naujas mokyklos pastatas. Mokinių skaičius išaugo iki 877.

1993 m. išėjus iš Lietuvos SSSR kariuomenei, Ruklos miestelyje pradėjo kurtis civiliai gyventojai. Ruklos mokykloje buvo atidarytos lietuviškos klasės. 1993/1994 m.m. mokykloje buvo 7 lietuviškų klasių komplektai, o rusiškų – 9. Rusakalbiams moksleiviams buvo sudarytos sąlygos saugoti savo tautiškumą, papročius. Kasmet augo lietuvių mokinių skaičius, buvo formuojamos naujos lietuviškos klasės.

1997/1998m.m. Ruklos vidurinėje mokykloje nebeliko rusiškų klasių.

Per visą neilgą Ruklos mokyklos istoriją jai vadovavo puikūs pedagogai, savo darbo žinovai:

 • G. Manigulova;
 • O. N. Malkova;
 • M. I. Buklajeva;
 • O. Sliadniova;
 • A. N. Jefimovas;
 • V. Dautartienė;
 • V. Pugačiauskas;
 • Darius Mockus

Nuo 2022 m. vadovauja Vaidas Dranseika.

2005-04-28 Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė suteikti Ruklos vidurinei mokyklai Jono Stanislausko vardą ir pavadinti Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko vidurine mokykla.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1TS-141 nuspręsta pertvarkyti Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko vidurinę mokyklą į pagrindinę mokyklą ir pavadinti Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindine mokykla.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!