Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Kontaktinė informacija

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Svetlana Valasevičienė

Ikimokyklinio
ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja
„Gudručių“, 
„Smalsučių“
ir Kiškučių gr.

+370 349 73 422

svetlana.valaseviciene@ruklosmokykla.lt

Irina Sidorova

Ikimokyklinio
ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja 

„Nežiniukų“ gr.

+370 349 73 422

irina.sidorova@ruklosmokykla.lt

Oksana Pampuškienė

Ikimokyklinio
ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja 
„Smalsučių“ gr.

+370 349 73 422

oksana.pampuskiene@ruklosmokykla.lt

Renata Ivinskienė

Ikimokyklinio
ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja 
„Pelėdžiukų“ gr.

+370 349 73 422

renata.ivinskiene@ruklosmokykla.lt
Lida Zakarauskienė Ikimokyklinio
ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio
ugdymo auklėtoja
Sk. „Pušaitė“, 
„Nežiniukų“,
„Kiškučių“,
„Smalsučių“,
„Žingeidučių“ gr.

+370 349 73 422

lida.zakarauskene@ruklosmokykla.lt

Ala Musteikienė

Ikimokyklinio
ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio
ugdymo auklėtoja
„Kankorėžiukų“ gr.

+370 349 73 422

ala.musteikiene@ruklosmokykla.lt

Ramunė Repečkienė

Ikimokyklinio
ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja
„Žingeidukų“ gr.

+370 349 73 422

ramune.repeckiene@ruklosmokykla.lt

Danutė Fiodorovienė

Ikimokyklinio
ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja

„Žingeidukų“ ir
„Voveriukų“ gr.

+370 349 73 422

danute.fiodoroviene@ruklosmokykla.lt

Marija Liūtova

Ikimokyklinio
ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji auklėtoja

„Voveriukų“ gr.

+370 349 73 422

marija.liutova@ruklos.mokykla.lt

Daiva Kaunietienė

Ikimokyklinio
ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio
ugdymo vyresnioji
auklėtoja

„Kiškučių“ gr.

+370 349 73 422

daiva.kaunietiene@ruklosmokykla.lt

Gabrielė Kazlauskienė

Ikimokyklinio
ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio
ugdymo auklėtoja

„Kankorėžiukų“ gr.

+370 349 73 422

gabriele.davidaviciute@ruklosmokykla.lt
Priešmokyklinio ugdymo pedagogai

Irina Žuravliova

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogė
metodininkė

„Kodėlčiukų“ gr.

+370 349 73 422

irina.zuravliova@ruklosmokykla.lt

Dovilė Stanynienė

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogė

Ikimokyklinio
ugdymo auklėtoja

„Gudručių“ gr.

+370 349 73 422

dovile.stanyniene@ruklosmokykla.lt

Pradinio ugdymo mokytojai

Gitana Čičinskienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2a kl. vadovė

26 kab.

+370 349 73 452

gitana.cicinskiene@ruklosmokykla.lt

Jurgita Žaliabarštytė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2b kl. vadovė

34 kab.

+370 349 73 452

jurgita.zaliabarstyte@ruklosmokykla.lt

Violeta
Gaidamavičienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

3 kl. vadovė

32 kab.

+370 349 73 452

violeta.gaidamaviciene@ruklosmokykla.lt

Edita Šereikaitė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4a kl. vadovė

24 kab.

+370 349 73 452

edita.sereikaite@ruklosmokykla.lt

Valė Gustienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4b kl. vadovė

36 kab.

+370 349 73 452

vale.gustiene@ruklosmokykla.lt

Rasita Nekrošienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1 kl. vadovė

38 kab.

+370 349 73 452

rasita.nekrosiene@ruklosmokykla.lt
Svetlana Korolkova Pradinio
ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja 1 kl. vadovė

22 kab.

+370 349 73 452

svetlana.korolkova@ruklosmokykla.lt 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Danutė Stankevičienė

Lietuvių
kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

205 kab.

+370 349 73 452

danute.stankeviciene@ruklosmokykla.lt

Jūratė Jovaišienė

Lietuvių
kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

213 kab.

+370 349 73 452

jurate.jovaisiene@ruklosmokykla.lt
Užsienio kalbų mokytojai

Kristina Ivanovė

Anglų kalbos
mokytoja

Vyresnioji mokytoja

5 kl. vadovė

303 kab.

+370 349 73 452

kristina.ivanove@ruklosmokykla.lt

Rasa Kulvinskienė

Anglų kalbos
mokytoja

Mokytoja

8 kl. vadovė

301 kab.

+370 349 73 452

rasa.kacinskiene@ruklosmokykla.lt

Svetlana Ržeutskaja

Rusų kalbos
mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

311 kab.

+370 349 73 452

svetlana.rzeutskaja@ruklosmokykla.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

 

Vytas Pugačiauskas

Matematikos
mokytojas

Vyresnysis mokytojas

 

307 kab.

+370 349 73 452

vytas.pugaciauskas@ruklosmokykla.lt

Daiva Šimaitienė

Informacinių
technologijų mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

209 kab.

+370 349 73 452

daiva.simaitiene@ruklosmokykla.lt

Gamtos mokslų mokytojai

 
Aušra Orechovienė Fizikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

315 kab.

+370 349 73 452

ausra.orechoviene@ruklosmokykla.lt
Edita Paknienė

Biologijos mokytoja
Chemijos mokytoja
Gamtos ir žmogaus
mokytoja

Mokytoja metodininkė
Mokytoja

 

 

219 kab.

+370 349 73 452

edita.pakniene@ruklosmokykla.lt

Socialinių mokslų mokytojai

 
Aušra Orechovienė Geografijos mokytoja Vyresnioji mokytoja    

Larisa Umbrasienė

Tikybos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

327 kab.

+370 349 73 452

larisa.umbrasiene@ruklosmokykla.lt

Irūna Januškevičienė

Istorijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

319 kab.

+370 349 73 452

iruna.janaviciene@ruklosmokykla.lt

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

 

Gražina Vitkauskienė

Technologijų mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

17 kab.

+370 349 73 452

grazina.vitkauskiene@ruklosmokykla.lt

Vanda Bartkevičienė

Technologijų mokytoja

Neformaliojo švietimo
vyresnioji mokytoja

 

19 kab.

+370 349 73 452

vanda.bartkeviciene@ruklosmokykla.lt

Edita Janavičienė

Dailės mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

11 kab.

+370 349 73 452

edita.janaviciene@ruklosmokykla.lt

Ramunė Lukoševičiūtė

Muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

229 kab.

+370 349 73 452

ramune.lukoseviciute@ruklosmokykla.lt

Eglė Kazlauskienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

8b kl. vadovė

31 kab.

+370 349 73 452

egle.kazlauskiene@ruklosmokykla.lt

Kitos srities ugdymo mokytojai, auklėtojai

Virginija Čičirkienė

Neformaliojo švietimo
mokytoja (meninis ugdymas)

Meninio ugdymo
vyresnioji mokytoja

Sk. „Pušaitė“
muzikos salė,
visos grupė

+370 349 73 422

svetlana.valaseviciene@ruklosmokykla.lt

Svetlana Korolkova Vaikų dienos centro
(VDC) auklėtoja
  Vaikų dienos
centras (VDC)

+370 349 73 452

svetlana.korolkova@ruklosmokykla.lt
Mokytojo padėjėjai
Regina Šereikė Mokytojo padėjėja    

207 kab.

+370 349 73 452

regina.sereike@ruklosmokykla.lt
Jūratė Jovaišienė Mokytojo padėjėja    

213 kab.

+370 349 73 452

jurate.jovaisiene@ruklosmokykla.lt
Vytas Pugačiauskas Mokytojo padėjėjas    

307 kab.

+370 349 73 452

vytas.pugaciauskas@ruklosmokykla.lt
Daiva Šimaitienė Mokytojo padėjėja    

209 kab.

+370 349 73 452

daiva.simaitiene@ruklosmokykla.lt
Eglė Kazlauskienė Mokytojo padėjėja    

31 kab.

+370 349 73 452

egle.kazlauskiene@ruklosmokykla.lt

Pareigybių aprašymai

Mokytojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 28.18 KB
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 73 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.6 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.7 KB
Anglų kalbos pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 38.11 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.83 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.66 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 36.07 KB
Gamtos mokslų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.78 KB
Socialinių mokslo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.77 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.83 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.92 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.86 KB
Kūno kultūros mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 36.27 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo (meninis ugdymas) pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 28.25 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 35.8 KB
Vaikų dienos centro (VDC) auklėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 27.06 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-17 10:46:56 34.16 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05