Ikimokyklinis ugdymas

Už ikimokyklinio ugdymo paslaugą mokykloje-daugiafunciame centre atsakingas asmuo

Birutė Skripnik Direktoriaus pavaduotoja skyriui „Pušaitė“

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.30 – 13.00

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.30 – 13.00

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.30 – 13.00 9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.30 – 13.00  
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.30 – 13.00

 

Kontaktai Telefonas 8 349 73422
Mobilusis +370 655 35796

El. paštas Rašyti

Informacija

Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir teikiamas vaikams nuo 1 –erių iki 5(6) – erių metų. Institucinis ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas, teikiamas tėvams pageidaujant. Atskirais atvejais (socialinės rizikos šeimų vaikams ar kt.) ikimokyklinis ugdymas  yra privalomas.

Dokumentai paslaugai gauti:

 1. Tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo;
 2. Gimimo įrašo kopija.

Paslaugos gavėjas – ikimokyklinio amžiaus (1 – 5(6) m.) vaikai.

Paslaugos teikimą apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Vaikai į Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus  „Pušaitė“ grupes priimami remiantis centralizuoto priėmimo į Jonavos darželius tvarka, patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1TS-15.

Mokestis už paslaugos suteikimą – vyksta pagal Mokesčio už vaiko išlaikymą Jonavos miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (2022 m. balandžio 21 d. Nr. 1TS-52).

Įtraukiojo ugdymo link

Dokumentai

Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas 2014 m. 2023-08-29 11:59:42 8.56 MB
Prašymas dėl vaiko priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę 2023-08-29 14:40:41 14.69 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašas 2022 m. 2024-04-16 10:20:59 3.4 MB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2013 m. 2024-04-16 10:21:00 107 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05