Pagrindinis ugdymas

Už pagrindinio ugdymo paslaugą mokykloje-daugiafunciame centre atsakingas asmuo

Raimundas Kaminskas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Kab. Nr. 201

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 655 95547

El. paštas Rašyti

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal Pagrindinio ugdymo programą.

Mokykla vykdo Pagrindinio ugdymo programos I dalį – organizuoja ugdymą 5-8 klasių mokiniams.

Ruklos Jono Stanislausko mokykloje-daugiafunkciame centre mokiniai baigia I dalies Pagrindinio ugdymo programą.

Mokyklos mokymosi aplinka sudaro galimybes mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi  įvairaus dydžio grupėse, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. Sudarytos sąlygos dirbti inovatyviai naudojant šiuolaikines mokymo technologijas.

Ugdymas vykdomas ne tik mokykloje, bet ir už mokyklos ribų, mokyklos socialinių partnerių edukacinėse aplinkose: muziejuose, lauko erdvėse ir kitur.

Antros užsienio kalbos pradedama mokytis jau 6 klasėje, skiriant 2 pamokas per savaitę.

Nuo 5 iki 8 klasės įgyvendinama socialinių emocinių įgūdžių programa Lions Quest ,, Paauglystės kryžkelės“. 8 klasės mokiniams kuriamos palankios sąlygos įsitraukti į savanorystės veiklas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05